Kontakta oss!

Du får gärna ta kontakt med oss och dela med dig av dina idéer och önskemål eller ge feedback. 
E-post: munksnassvenskaskolforening@gmail.com

Du kan också vara i kontakt med ordförande Muluken Cederborg
Mobil: 050 51 69 242
E-post: mulukencederborg(at)gmail.com