Kontakta oss!

Du får gärna ta kontakt med oss och dela med dig av dina idéer och önskemål eller ge feedback. Vår e-postadress är munksnassvenskaskolforening@gmail.com

Du kan också vara i kontakt med ordförande:

Tobias Andersin, 050 540 6609

tobias_andersinATyahoo.se