Styrelsen

Den nuvarande styrelsen för Munksnäs svenska skolförening rf. valdes vid årsmötet 27.9.2022. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmar, en suppleant och två lärarrepresentanter.
 

Ta kontakt med oss per e-post:

munksnassvenskaskolforening@gmail.com

 

Tobias Andersin, styrelseordförande

Johanna Grönroos, kassör

Veronica Salovaara

Jessica Laine

Muluken Cederborg

Riikka Aminoff

 

Suppleant:

Natalie Kuningas-Waselius

Sini Berg

 

Lärarrepresentanter:

(M6-9) Jonas Grundvall

(M0-5) Toni Aho