Styrelsen

Den nuvarande styrelsen för Munksnäs svenska skolförening rf. valdes vid årsmötet 19.9.2019. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmar, två suppleanter och två lärarrepresentanter.
 

Ta kontakt med oss per e-post:

munksnassvenskaskolforening@gmail.com

 

Tobias Andersin, styrelseordförande

Lotta Lindberg, viceordförande

Veronica Salovaara

Nina Ertiö, kassör

Nina Orlo

Linda Sjöholm

 

Suppleanter:

Lotta Vaskola-Åminne

Natalie Kuningas-Waselius

 

Lärarrepresentanter:

(M6-9) Jonas Grundvall

(M0-5) Malin Besser