Styrelsen

Den nuvarande styrelsen för Munksnäs svenska skolförening rf. valdes vid årsmötet 26.10.2023. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmar, tre suppleanter och två lärarrepresentanter.
 

Ta kontakt med oss per e-post:

munksnassvenskaskolforening@gmail.com

 

Muluken Cederborg, styrelseordförande

Sebastian Berg, kassör

Riikka Aminoff, sekreterare

Jessica Laine

Ia Ekman

John Tallqvist

 

Suppleanter:

Sini Berg

Natalie Kuningas-Waselius

Petri Nousiainen

 

Lärarrepresentanter:

(M6-9) Jonas Grundvall

(M0-5) Maria Carlberg