Understöd

Behöver du bidrag till något projekt i skolan? Du får jättegärna ansöka om understöd av Munksnäs Svenska Skolförening. Styrelsen önskar att få ansökningar om understöd elektroniskt. Använd gärna den elektroniska ansökningsblanketten nedan. De godkända understöden betalas helst ut mot faktura.

 

Faktureringsadressen är:

Munksnäs Svenska Skolförening rf.

munksnassvenskaskolforening@gmail.com

Solnavägen 18-20

00330 Helsingfors

 

FO-nummer: 3023661-2 

 

Elektronisk ansökan om understöd

 

Ifall du valt att få understödet inbetalt på konto, kom ihåg att redovisa efteråt. Skicka uppgifterna om understödet (datum och evenemang), kontonummer för inbetalning och kvitton som bilaga till munksnassvenskaskolforening@gmail.com.