Klassombud

Klassombudet eller klassföräldern är föräldrarnas valda kontakt till klassläraren och skolan. Klassföräldern jobbar aktivt för att skapa en fungerande dialog mellan klassföreståndaren, lärarna och föräldrarna och för en skolmiljö där alla trivs och har de bästa förutsättningarna att lära sig.

Här kan du bekanta dig med bl.a. klassföräldraguiden som Hem och Skola utarbetat.