Bli medlem i Munksnäs svenska skolförening

Vem som helst som har barn i Hoplaxskolans Munksnäs enheterna M0-5 och M6-9 kan bli medlem i skolföreningen. Att bli medlem är mycket enkelt! År 2024 är medlemsavgiftens summa valfri. Munksnäs svenska skolförenings kontonummer är FI22 4055 2420 0389 96.

Tack att du stöder ett viktigt arbete för alla våra barns bästa och för ökad skoltrivsel. Under det senaste året har skolföreningen beviljat understöd för bland annat lägerskolor, busstransporter, motions- och kulturevenemang, föräldrakvällar, klubbar i skolorna, lärarfortbildning och materialinköp som till exempel böcker.